Łužica (29.09.15)

wutora, 29. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Załožba ma změnu přewodźeć

Rań (SN/ch). Po woli Zelenych w Sakskej a Braniborskej měła nowa załožba strukturnu změnu we Łužicy po kóncu bru­nicy přewodźeć. Tole stej předsydstwje strony wčera w Ranju (Großräschen) wobzamknyłoj. Łužica je energijowy region a ma to tež wostać, rěka w stejišću. Koncept Zelenych předwidźi, zo měli Sakska a Braniborska, Zwjazk, hórnistwowy saněrar LMBV, regionalne předewzaća kaž tež priwatnicy pjenjezy nowej załožbje­ přewostajić.

Objekt GST ma so předać

Wojerecy (SN/ch). Objekt bywšeje NDRskeje organizacije GST při zwjazkowej dróze B 97 blisko Wojerec ma so předać. Třělerske towarstwo, kotrež płoninu hižo dwaceći lět wotnaja, chce ju nětko kupić. 42 000 kwadratnych metrow wulka ležownosć ma 9 000 eurow płaćić. Bywši towaršnostny dom a bywše hłowne twarjenje dóstanje towarstwo za symbolisku płaćiznu dźesać eurow. Přičina je aktualnje płaćiwy płoninowy wužiwanski plan, předwidźacy tam jenož wosebitu płoninu „wólny čas“. Ležownosć je rukowaćelstwo městu Wojerecam lěta 1996 přepisało. Měšćanska rada chcyše dźensa wo předani rozsudźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND