Łužica (06.10.15)

wutora, 06. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Ličbu fakultow redukować

Choćebuz (dpa/SN/ch). Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow (BTU) chce ličbu swojich fakultow znižić. Z tuchwilnych wosom ma so šěsć nowych wutworić, zdźěli wysokošulski prezident Jörg Steinbach wčera w Choćebuzu na předstajenju wysokošulskeho wuwićoweho plana. Na kóždej fakulće maja so nimo toho uniwersitne kaž tež fachowe wysokošulske studijne směry pokićeć. Z tym chce BTU hromadźerosćenje bywšeje Choćebuskeje uniwersity z Fachowej wysokej šulu Łužica (FH) w Złym Komorowje doprědka ćěrić. Wysokej šuli stej před dwěmaj lětomaj fuzioněrowałoj.

Jubilej wobchadneje straže

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND