Łužica (06.10.15)

wutora, 06. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Ličbu fakultow redukować

Choćebuz (dpa/SN/ch). Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow (BTU) chce ličbu swojich fakultow znižić. Z tuchwilnych wosom ma so šěsć nowych wutworić, zdźěli wysokošulski prezident Jörg Steinbach wčera w Choćebuzu na předstajenju wysokošulskeho wuwićoweho plana. Na kóždej fakulće maja so nimo toho uniwersitne kaž tež fachowe wysokošulske studijne směry pokićeć. Z tym chce BTU hromadźerosćenje bywšeje Choćebuskeje uniwersity z Fachowej wysokej šulu Łužica (FH) w Złym Komorowje doprědka ćěrić. Wysokej šuli stej před dwěmaj lětomaj fuzioněrowałoj.

Jubilej wobchadneje straže

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND