Łužica (07.10.15)

srjeda, 07. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wobsteji na samostatnosći

Choćebuz (dpa/SN/ch). Braniborski minister za nutřkowne naležnosće Karl-Heinz Schröter (SPD) předstaji wobydlerjam Choćebuza dźensa w 17 hodź. swoje plany k wokrjesnej reformje. Wona předwidźi, zagmejnowanje Choćebuza do wokolneho wokrjesa. Město pak wobsteji na swojej samostatnosći a je k tomu kampanju z póstowymi kartami pod motom „Smy tak swobodni“ startowało. Krajne knježerstwo chce ličbu regionalnych zarjadnistwow woteběraceho wobydlerstwa dla redukować. Na demonstraciji před schadźowanskim hotelom chce wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) wobydlerjow namołwjeć, so pře­ćiwo planam Schrötera wobarać.

Kapacity wučerpane

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND