Łužica (08.10.15)

štwórtk, 08. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Colorparts ekspanduje

Kumwałd (SN/ch). Specialist zlěpšowanja powjerchow Colorparts z Kumwałda chce dalše produkciske stejnišćo w Kodersdorfje blisko Zhorjelca twarić. Na nimale tři hektary wulkim arealu při awtodróze ma nowe twarjenje nastać. Wčera wječor je gmejnska rada nakupi ležownosće přihłosowała. Twar ma so klětu srjedź lěta zahajić. Předewzaće je wobstajnje rozrostło a trjeba nětko přidatne kapacity, zdźěli Colorparts. Wo inwesticiskej sumje a wo ličbje nowych dźěłowych mocow so firma njewupraji. Tuchwilu ma Colorparts nimale 50 sobudźěłaćerjow. 2003 załožene swójbne předewzaće zlěpšuje powjerchi we wobłuku medicinskeje techniki, elektriki, pisanskich nastrojow a domjacnosće.

Wobydlerske myto Budyšanej

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND