Łužica (09.10.15)

pjatk, 09. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Azylowy kompromis dojednany

Zhorjelc (SN/ch). W přitomnosći de­cernenta Wernera Genauwa bu před někotrymi dnjemi azylowy kompromis mjez swobodnym statom kaž tež wokrjesami a bjezwokrjesnymi městami dojednany. Na zeńdźenju Genau zhoni, kak prekerne tuchwilne połoženje kraja je. Zarjadnišća za prěnje přijimanje su dospołnje přepjelnjene, bjeztoho zo móhła so wotpowědna ličba ćěkancow komunam dale posrědkować. Přičina je jara dlijace so přijimowanje prěnich próstwow wo azyl, za kotrež je BAMF zamołwity. Wokrjesy měli tuž w přechodnych kwartěrach wot policije registrowanych a strowotnisce přepytowanych ćěkancow po dźesaćdnjowskim inkubaciskim času přiwzać, tež jeli njejsu hišće próstwu wo azyl zapodać móhli.

Twarske wiki zahajene

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND