Łužica (21.10.15)

srjeda, 21. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pegida tež w Braniborskej

Choćebuz (dpa/SN/ch). Po rozrosće přećiwo cuzym wusměrjeneho hibanja Pegidy w sakskej stolicy Drježdźanach chcedźa prawicarske organizacije tež w Braniborskej k dalšim demonstracijam namołwjeć. Za 30. oktober a 27. nowember je iniciatiwa „Braniborska za swobodu měnjenja a sobupostajowanje“ (Bramm-Pegida) demonstraciji w Złym Komorowje ze stajnje 80 do 100 wobdźělnikami přizjewiła, wozjewi wčera rěčnica braniborskeho ministerstwa za nutřkowne naležnosće. Lěwica je hižo přećiwne akcije přizjewiła. Spočatk lěta přewjedźechu w Brandenburgu nad Habolu a dalšich městach na Pegidu podobne zarjadowanja. Wot Pegidy připóznata bu jeničce skupina Cogida, kotraž bě w februaru w Choćebuzu demonstraciju z wjacorymi stami wobdźělnikow organizowała.

Wobšudnicy při telefonje

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND