Łužica (21.10.15)

srjeda, 21. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pegida tež w Braniborskej

Choćebuz (dpa/SN/ch). Po rozrosće přećiwo cuzym wusměrjeneho hibanja Pegidy w sakskej stolicy Drježdźanach chcedźa prawicarske organizacije tež w Braniborskej k dalšim demonstracijam namołwjeć. Za 30. oktober a 27. nowember je iniciatiwa „Braniborska za swobodu měnjenja a sobupostajowanje“ (Bramm-Pegida) demonstraciji w Złym Komorowje ze stajnje 80 do 100 wobdźělnikami přizjewiła, wozjewi wčera rěčnica braniborskeho ministerstwa za nutřkowne naležnosće. Lěwica je hižo přećiwne akcije přizjewiła. Spočatk lěta přewjedźechu w Brandenburgu nad Habolu a dalšich městach na Pegidu podobne zarjadowanja. Wot Pegidy připóznata bu jeničce skupina Cogida, kotraž bě w februaru w Choćebuzu demonstraciju z wjacorymi stami wobdźělnikow organizowała.

Wobšudnicy při telefonje

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND