Łužica (23.10.15)

pjatk, 23. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rěčny kurs za ćěkancow

Choćebuz (dpa/SN). Kursy němčiny a kontakty k předewzaćam: Choćebuska rjemjeslniska komora chce ćěkancow za němske dźěłowe wiki wukmanić. Cyłkownje 13 požadarjow azyla zahaji tam přichodnu póndźelu štyri tydźenje trajacy přihotowanski kurs, kaž komora w Choćebuzu zdźěli. Při tym chcedźa tež rjemjeslniske kmanosće młodych muži a žonow wupruwować. Hłowny zaměr je, wukubłanske abo dźěłowe městno za ćěkancow w regionje namakać. W nowembru planuja dalši kurs w Ranju (Großräschen), kaž rěčnik komory powěsćerni dpa rjekny.

Dalše spěchowanske srědki

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND