Łužica (06.11.15)

pjatk, 06. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebaja młodych spěwarjow

Podstupim (dpa/SN/ch). Braniborskim chóram přiběrajcy młodźi spěwarjo pobrachuja. Často so dźěći a młodostni wobaraja w chórje spěwać, měni Konstanze Sander, generalna sekretarka Braniborskeje krajneje hudźbneje rady. Spěwać pak je přeco moderne, zajim ma so hižo w pěstowarni budźić. Ze specielnym dalekubłanskim projektom krajna hudźbna rada na přikład kubłarki/kubłarjow w pěstowarnjach podpěruje. „Wobdźělnicy wuknu nowe dźěćace spěwy, ale tež, kak so hudźbne kruchi nastuduja“, Sander praji. W chórowym zwjazku Kraja Braniborskeje maja tuchwilu 206 chórow, ale jeničce šěsć dźěćacych chórow.

Zarjaduja stawiznisku bursu

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND