Łužica (10.11.15)

wutora, 10. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Předstaja wuhlowy atlas

Choćebuz (SN/ch). Na přeprošenje Heinricha Bölloweje załožby diskutuja jutře wječor energijowy eksperta Arne Jungjohann, krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (CDU) a hospodarska a energijopolitiska rěčnica frakcije Zwjazka 90/Zelenych Heide Schinowsky na BTU wo srjedźodobnym zakónčenju wudobywanja wuhla a wo perspektiwach łužiskeho industrijneho regiona. Do toho předstaji sobuawtor Jungjohann tak mjenowany „wuhlowy atlas“. Z mnohimi grafikami a tekstami atlas zwobraznja, kak je wužiwanje „čorneho złota“ industrializaciju do­prědka ćěriło, za to pak dramatiske škody na wobswěće a na čłowjeku zawiniło. Centralne pra­šenje tuž rěka: Smě sej Łužica­ dowolić, dale brunicu wudobywać?

Slědy zamazać chcyli

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND