Łužica (16.11.15)

póndźela, 16. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Njetwarja na kromje města

Podstupim (dpa/SN/ch). Za wjele městow w Braniborskej njehraja nowe twarske kónčiny na kromje města hižo wulku rólu. Woteběraceje ličby wobydlerjow dla su nowotwary lědma hišće trěbne. Choćebuz koncentruje so tuž na wuwiće nutřkowneho města. Zadźěwki za twar na zelenej łuce pak su wosebje za přede- wzaća drohe přirodoškitne posudki kaž tež wurunanske płaćenja za zalěsnjenja abo dalše přirodoškitne projekty, praji rěčnik Industrijneje a wikowanskeje komory (IHK) Podstupim. Přiwšěm je braniborska zelena łuka za předewzaća wosebje z Berlina dale zajimawa.

Policija cwólbu lepiła

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND