Łužica (25.11.15)

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Do serbskeho sydlenskeho ruma

Kalawa (dpa/SN/ch). Serbski sydlenski rum w Braniborskej móhł so w blišim času rozšěrić. Po Lubinje wuradźuje nětko tež město Kalawa wo próstwje přiwzaća do kónčiny. Rozsudźić chcyli dźensa wječor w zhromadźiznje měšćanskich zapósłancow, kaž měšćanske zarjadnistwo připowědźi. Po přihłosowanju radźićelow móhli krajej próstwu zapodać. W sydlenskim rumje płaći na přikład dwurěčnosć na zarjadach. Dotal přisłuša w južnej Braniborskej 28 městow, gmejnow a wjesnych dźělow sydlenskemu rumej Serbow. Z nowym Serbskim zakonjom su braniborske monuny wuraznje namołwjene, so k serbskemu sydlenskemu rumej wuznawać.

Hodowny štom stajili

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND