Łužica (27.11.15)

pjatk, 27. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wšelake reakcije na namjet

Hamor (dpa/SN). Připowědźenje zwjazkoweje ministerki za wobswět Barbary Hendricks (SPD), zmilinjenje brunicy zakónčić, je zwadu mjez škitarjemi wobswěta a přiwisnikami wuhla znowa wožiwiło. Hendricks bě připowědźiła, zo chcyło so zwjazkowe knježerstwo bjezposrědnje po klimowej konferency w Parisu tomu wěnować, so w přichodnych 25 lětach wudobywanja brunicy wzdać. Wobswětoškitna organizacija Greenpeace připowědźenje ministerki wita, kaž powěsćernja dpa rozprawja. Zdobom kanclerku Merkel namołwja, na swětowym wjerškowym zetkanju w Parisu tule kročel oficialnje připowědźić. Dźěłarnistwo hórnikow porno tomu „ze zadźiwanjom“ na namjet Barbary Hendriks reaguje. „Po zdaću chcyła wona mjez wobdźělnikami konferency kedźbnosć zbudźić“, praji rěčnik dźěłarnistwa BCE Christian Hülsmeier nowinarjam.

Wumjetowanja wotpokazał

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND