Łužica (09.12.15)

srjeda, 09. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Prěnje pledoajeje přednjesli

Choćebuz (dpa/SN/ch). W procesu přećiwo 37lětnemu, kiž je pječa noweho přećela swojeje mandźelskeje z bencinom polał a zapalił, su dźensa dopołdnja prěnje pledoajeje přednjesli. Tež posudk pospytaneho morjenja dla bu zhotowjeny. Na zahajenju procesa před Choćebuskim krajnym sudnistwom srjedź nowembra je wobskorženy přiznał, zo bě so w měrcu do bydlenja muža w Schönewaldźe zadobył. Njemóže pak so dopomnić, kak móžeše so wopor zapalić. W bydlenju bě tež wot njeho dźělena žiwa mandźelska. Po wuprajenju sudnistwa je so mužej poradźiło, do kupjele ćeknyć a sej pod dušu sam žiwjenje wuchować.

Paduch awta z 200 km/h ćeknył

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND