Łužica (04.01.16)

póndźela, 04. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Łužica chce so znowa nastajić

Choćebuz (ch/SN). Dokelž chce so Łužica znowa nastajić, ma w lěću mjezu překročace hospodarske spěchowanje startować. Po informaciji hospodarskeje iniciatiwy Łužica (WiL) wotměštej so hižo dwě jednanskej kole zamołwitych krajnych radow. Planowane jednotne hospodarske spěchowanje ma so tež wo planowanje wobchada, wysokošulsku politiku, wukubłanje młodych ludźi, přiwabjenje dźěłowych mocow, turistiski marketing a stejnišćowe wabjenje starać. Wotpowědne dojednanja zamołwići rozjimuja. WiL chce, zo hospodarske dźěło mjezy mjez Sakskej a Braniborskej překroča.

Fotowe wurisanje wupisane

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND