Łužica (05.01.16)

wutora, 05. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hraničnu hódnotu dodźeržał

Choćebuz (dpa/ch/SN). Po wozjewjenju studije wo poćežowanju ze žiwym slěbrom we wuhlowych milinarnjach je energijowy koncern Vattenfall na dodźerženje hraničnych hódnotow na swojich stejnišćach skedźbnił. Hižo nětko w brunicowych milinarnjach samo hakle wot lěta 2019 w Němskej planowanu wótrišu namjeznu hódnotu dźerža, zdźěli šwedski statny koncern wčera w Choćebuzu. Posudk Hamburgskeho instituta za ekologiju a politiku w nadawku zwjazkoweje frakcije Zelenych bě zwěsćił, zo němske wuhlowe milinarnje kóžde lěto něhdźe sydom tonow jědojteho žiweho slěbra wustorkuja. To je 70 procentow wšeho wustorka žiweho slěbra w Němskej. Tež Vattenfallej wobswětoškitne organizacije wumjetuja, zo zanjerodźenju powětra masiwnje polěkuje.

Pokradnjeny transporter našli

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND