Łužica (19.01.16)

wutora, 19. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe perspektiwy po brunicy

Choćebuz (dpa/ch/SN). Łužiski rewěr mjez južnej Braniborskej a wuchodnej Sakskej hotuje so z nowymi idejemi na móžny­ dołhodobny kónc wudobywanja brunicy. Za to załožichu wčera w Choćebuzu towaršnosć Inowaciski region­ Łužica. Wona ma so ze strukturnej změnu rozestajeć. Chce ju přewodźeć a hospodarstwu we Łužicy nowe impulsy za stabilne wuwiće spožčić, rjekny bra­niborski minister za hospodarstwo Albrecht Gerber (SPD) a připowědźi zdobom podpěru krajneho knježerstwa. Brunica nima jako nošer energije w Němskej pod aktualnymi wuměnjenjemi dołhodobnje žadyn přichod.

Kraj spěchuje swobodne dźiwadła

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND