Łužica (19.01.16)

wutora, 19. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe perspektiwy po brunicy

Choćebuz (dpa/ch/SN). Łužiski rewěr mjez južnej Braniborskej a wuchodnej Sakskej hotuje so z nowymi idejemi na móžny­ dołhodobny kónc wudobywanja brunicy. Za to załožichu wčera w Choćebuzu towaršnosć Inowaciski region­ Łužica. Wona ma so ze strukturnej změnu rozestajeć. Chce ju přewodźeć a hospodarstwu we Łužicy nowe impulsy za stabilne wuwiće spožčić, rjekny bra­niborski minister za hospodarstwo Albrecht Gerber (SPD) a připowědźi zdobom podpěru krajneho knježerstwa. Brunica nima jako nošer energije w Němskej pod aktualnymi wuměnjenjemi dołhodobnje žadyn přichod.

Kraj spěchuje swobodne dźiwadła

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND