Łužica (28.01.16)

štwórtk, 28. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pokazuja twórby Heisiga

Choćebuz (dpa/ch/SN). Z kabinetnej wustajeńcu wobswětla Choćebuski muzej Dieselowa milinarnja tematisce wobmjezowany dźěl molerskeho tworjenja Bernharda Heisiga (1925–2011). Widźeć su 13 wobrazow a dwaj portretaj. Nawodnica muzeja Ulrike Kremeier wujasni, zo dźe we wustajeńcy tež wo napřećiwk mjez priwatnej a zjawnej sferu. Přehladka chce pokazać, kak je Bernhard Heisig stawizny mjez priwatnym a zjawnym wotkrywał. Heisig słušeše k najznaćišim wuměłcam zašłeje NDR. Dieselowa milinarnja je loni wulku trajnu požčonku Heisigowych wobrazow z Kölnskeje zběrki Vera Schreck. Wustajeńca wostanje hač do 3. apryla přistupna.

Wobydlersku radu wolili

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND