Łužica (28.01.16)

štwórtk, 28. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pokazuja twórby Heisiga

Choćebuz (dpa/ch/SN). Z kabinetnej wustajeńcu wobswětla Choćebuski muzej Dieselowa milinarnja tematisce wobmjezowany dźěl molerskeho tworjenja Bernharda Heisiga (1925–2011). Widźeć su 13 wobrazow a dwaj portretaj. Nawodnica muzeja Ulrike Kremeier wujasni, zo dźe we wustajeńcy tež wo napřećiwk mjez priwatnej a zjawnej sferu. Přehladka chce pokazać, kak je Bernhard Heisig stawizny mjez priwatnym a zjawnym wotkrywał. Heisig słušeše k najznaćišim wuměłcam zašłeje NDR. Dieselowa milinarnja je loni wulku trajnu požčonku Heisigowych wobrazow z Kölnskeje zběrki Vera Schreck. Wustajeńca wostanje hač do 3. apryla přistupna.

Wobydlersku radu wolili

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND