Łužica (01.02.16)

póndźela, 01. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ze synom tepić

Wětošow (dpa/ch/SN). Ze syna pjenjezy dźěłać je ideja, za kotruž dóstanu błótowscy ratarjo Wětošowskeje agrarneje tzwr nimale 80 000 eurow spěchowanskich pjenjez Europskeje unije. Cyłkownje ma so něhdźe 173 000 eurow za decentralnu synowu tepjensku připrawu nałožić, zdźěli braniborske ministerstwo za wobswět. Dźensa je wobswětowy minister Jörg Vogelsänger (SPD) zdźělenku wo spěchowanju přepodał. Syno pochadźa z wosebje włóžnych łukow a njehodźi so tuž za picowanje wužiwać. Produkowanu ćopłotu ma ratarski zawod wužiwać. Mjez druhim wobhospodarjeja w biosferowym rezerwaće Błóta 200 hektarow łukow, kotrež po etapach syku.

Znowa samodruhu wobćežowali

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND