Łužica (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Planuja poradźowanski centrum

Zhorjelc (dpa/ch/SN). W Zhorjelskim Senckenbergskim muzeju za přirodowědu nastanje cyłozwjazkowe dokumentaciske a poradźowanske stejnišćo za wjelka. Nowy centrum ma zamołwite krajne zarjady přichodnje kołowokoło wjelka poradźować, kaž zwjazkowe wobswětowe ministerstwo piše. Planowane je, zo so tam tež daty wo wjelkach po cyłej Němskej zběraja a wuhódnoća. Wo tym bě hižo Sächsische Zeitung rozprawjała. Wědomostnicy w měsće nad Nysu dóstanu potajkim nadawk, kóždežkuli wustupowanje wjelkow registrować. Přichodnu srjedu chce wobswětowe ministerstwo projekt w Berlinje předstajić. Wjelki su so po swojim wutupjenju před 150 lětami před něhdźe połdra lětdźesatkom zaso we Łužicy zadomjeć započeli a so nětko po cyłej Němskej rozšěrjeja.

Plan wudospołnjeny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND