Łužica (08.02.16)

póndźela, 08. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace prawicarskich akcijow

Zły Komorow (dpa/ch/SN). Demonstracije a zhromadźizny ekstremnych prawicarjow w Braniborskej su w poslednich třoch měsacach minjeneho lěta jasnje přiběrali. Policija zliči w štwórtym kwartalu 2015 cyłkownje 93 tajkich zarjadowanjow, wuchadźa z wotmołwy braniborskeho ministerstwa za nutřkowne naležnosće na parlamentariske naprašowanje frakcije Lěwicy. Z toho měješe 77 poćah k ćěkancam abo k prašenjam azyla. W předchadźacym kwartalu bě jich cyłkownje 37 zarjadowanjow, 31 z nich z poćahom k ćěkancam. Strony kaž NPD a přiběrajo tež prawicarskopopulistiska AfD spytaja, naladu w towaršnosći wužić a hidu na cuzych do towaršnosće njesć, zwurazni Andrea Johlige, zapósłanča Lěwych w krajnym sejmje.

Tysacy na karnewalu

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND