Łužica (09.02.16)

wutora, 09. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wukrajnikow atakowali

Choćebuz (dpa/ch/SN). Wjacori mužojo su njedźelu na Choćebuskim hłownym dwórnišću skupinu muži z hidy na cuzych atakowali a jim wudma nadawali. Jako zastojnicy zakročichu, so dźěl skućićelow tež do nich da, zdźěli wčera policija. Spytachu do policistow teptać a jich bić, słužbny pos pak jich na distancu dźeržeše. Napitaj 21- a 23lětnaj z wokoliny Grodka buštaj nachwilnje zajataj. Zwjazkowa policija pruwuje po wuprajenju rěčnika, hač měł so statny škit do dalšich přepytowanjow sobu zapřijeć.

Kubłanje za dźěći ćěkancow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND