Łužica (10.02.16)

srjeda, 10. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Prawicarski plakat při šuli

Gubin (dpa/ch/SN). Njeznaći su njedaloko šule w Gubinje plakat z prawicarskim wobsahom přičinili. Kriminalna policija přepytuje, zdźěli wčera policajski rěčnik. Tohorunja so pruwuje, hač njewobsteji zwisk k staršim podawkam. Loni w lěću běchu njeznaći pječa wokoło šule w Elsterwerdźe flajery z prawicarskoekstremnymi parolemi rozdźělili. Stajnje znowa bě scena tež kostim figury „Krümelmonster“ ze „Sesamstraße“ zasadźowała, zo by mjez dźěćimi za prawicarsko ekstremne ideologije wabiła. Gubinska šula chce so na cyłozwjazkowym projekće přećiwo rasizmej wobdźělić.

Wohnjowy wobornik zasudźeny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND