Łužica (11.02.16)

štwórtk, 11. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wusud prawomócny

Choćebuz (dpa/ch/SN). Zasudźenje Gubinskeho suspendowaneho měšćanosty Klausa-Dietera Hübnera (FDP) je prawomócne. Zwjazkowe sudnistwo w Karlsruhe je rewiziju wotpokazało, zdźěli wčera Choćebuske krajne sudnistwo, wobkrućejo z tym online-rozprawu w nowinje Lausitzer Rundschau. Choćebuske sudnistwo bě w februaru 2015 přećiwo tehdy 63lětnemu chłostanje na pruwowanski čas jednoho a poł lěta wobtykliwosće a njeswěry dla postajiło. Sudnicy mějachu za dopokazane, zo je zahrodotwarska firma lěta dołho kónctydźensku ležownosć Hübnera darmotnje hladała, za čož wón jej měšćanske nadawki wobstara. Hübner wumjetowanja korupcije prěje.

Chcedźa politikarja wuzamknyć

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND