Łužica (18.02.16)

štwórtk, 18. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Naša wjes ma přichod

Ramnow/Drježdźany (ch/SN). Dobyćerjej sakskeho krajneho wubědźowanja, Stangengrün a Wałtarjecy (Waltersdorf), wobdźělitej so lětsa na zwjazkowym wubědźowanju „Naša wjes ma přichod“. Ramnow, dobyćerska wjes krajneho wubědźowanja 2012, bu nominowana so na Europskim wjesnym wobnowjenskim myće 2016 wobdźělić. Jury zwjazkoweho wubědźowanja a mjezynarodna jury za Europske wjesne wobnowjenske myto chcetej sej w podlěću sakske wobdźělace so wsy wobhladać. Na kóncu jězby dobyćerjow zwjazkoweho wubědźowanja wozjewja, na europskej runinje najpozdźišo w juliju 2016.

Twórbje Wapplera wupožčili

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND