Łužica (23.02.16)

wutora, 23. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rozšěrja zwobraznjenja pasiona

Nowa Cala (dpa/ch/SN). Wustajene barokne zwobraznjenja pasiona w muzeju klóštra Nowa Cala maja so wudospołnić. W juniju zahaja so restawraciske dźěła na dalšim scenowym dźělu, zdźěli wčera załožba Wustaw Nowa Cala. Tuchwilu stej dwě z 15 scenow pasionskich zwobraznjenjow čěskeho wuměłca z 18. lětstotka widźeć. Hač do nalěća 2018 ma so dwaceći jewišćowych dźělow z drjewa a płata kaž tež sydom wulkich drjewjanych figurow restawrować. Pasionske zwobraznjenja běchu něhdy w dojutrownym času w cyrkwjach nastajeli, zo bychu na ćerpjenje Jězusa dopominali. Muzej „Njebjeske dźiwadło“ su loni w měrcu w klóštrje Nowa Cala wotewrěli.

K pjenježnej pokuće zasudźeny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND