Łužica (14.03.16)

póndźela, 14. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace jednanjow hidy dla

Choćebuz (dpa/ch/SN). Ličba přepytowanskich jednanjow hidy dla w interneće je w Braniborskej w běhu lěta razantnje rozrostła. 2014 registrowachu tam 104 pady, lěto po tym hižo 268, wotmołwi braniborske ministerstwo za justicu na małe naprašowanje frakcije Zwjazka 90/Zelenych. „Tu nastawa hoberski problem“, zwurazni sobotu nutřkopolitiska rěčnica frakcije Ursula Nonnemacher. Hdyž so rasizm a hida w interneće dale rozšěrjatej, přiběra zdobom strach nadpadow na ludźi a na přebywanišća ćěkancow. Napadne je, zo su wot lěta 2014 w nimale třećinje padow přećiwo njeznatym skućićelam přepytowali. Po wozjewjenju ministerstwa wobdźěłuje přepytowanske jednanja našćuwanja ludnosće w interneće dla ćežišćowe statne rěčnistwo w Choćebuzu.

Spěchuja industrijnu kulturu

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND