Łužica (21.03.16)

póndźela, 21. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pokazuja mišterske choreografije

Choćebuz (dpa/ch/SN). Statne dźiwa­dło Choćebuz pokazuje znowa mišterske choreografije Uwe Scholza (1958–2004) a Nilsa Christeho. Nowonastudowanje dźěłow Scholza zmóžnja rejwanski fonds Erbe. Je to iniciatiwa kulturneje załožby Zwjazka, zdźěli statne dźiwadło składnostnje sobotneje premjery „W rěce časa“. Na jewišću steji 16 rejwarjow – čłonojo Choćebuskeho baletneho ansambla a hosćo z tu- a wukraja. Nastudowałoj běštaj „Suitu čo. 2“ (Rachmaninow) a „Oktet“ Roser Munoz a Christoph Böhme, kotrajž staj samaj pola Scholza w tutymaj produkcijomaj sobu rejwałoj. W „Okteće“ su rejwarjo kostimy po na­ćiskach designera Karla Lagerfelda zdrasćeni. Jewišćowy wobraz je original a­ bě hižo na prapremjerje 1987 w Operowym domje Zürich widźeć.

Žadyn zajim za wjesne šule

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND