Łužica (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na jutrowny krótkodowol

Zły Komorow (dpa/ch/SN). Braniborska skići wokoło jutrow wjele móžnosćow krótkodowola. Jedyn z najwjetšich jutrownych wohenjow zapala sobotu w Basdorfje (Barnim). Tam wočakuja tysacy wopytowarjow. Njedaloko dwórnišća budźe so wjace hač 200 kubiknych metrow drjewa palić. Jutrowne swjate dny zahaja po tradiciji tež sezonu w klóštrje Chorin. Zahrodnicy předawaja prěnje zažnokćějaki, wuměłstwowi rjemjeslnicy wudźěłki z hliny a keramiki. Na Złokomorowsku twjerdźiznu wabi zběrka wjace hač 100 jutrownych jejkow z wuchodneje Europy, kaž zamołwići za turizm zdźěleja.

Wjace padow tuberkulozy

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND