Łužica (06.04.16)

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Diskusija zakónčena

Podstupim (dpa/SN). Diskusija z woby- dlerjemi wo planowanej wokrjesnej reformje je za braniborske krajne knje­žerstwo zakónčena. Po rozmołwach we wšitkich wokrjesach přepoda nutřkowny minister Karl-Heinz Schröter (SPD) wčera prezidentce krajneho sejma Briće Stark nimale 2 000 stron wopřijacu dokumentaciju. Cyłkownje běchu 25 zarjadowanjow přewjedli. „Sta ludźi su składnosć sobuskutkowanja wužiwali“, Schröter po- twjerdźi, rěčo wo „čiłej a angažowanej debaće“. Wosebje wulke spjećowanje wobydlerjow dožiwi wón po swójskich wuprajenjach w bjezwokrjesnych městach Frankfurće nad Wódru, Brandenburgu nad Habolu a Choćebuzu, kotrež swoju samostatnosć zhubja.

Nowa wustajeńca wo njeprawdźe

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND