Łužica (12.04.16)

wutora, 12. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowy trenar powołany

Choćebuz (dpa/SN). W boju přećiwo hrožacemu wotstupej do štwórteje koparskeje hrajneje klasy je koparski ligist FC Energija Choćebuz swojeho trenarja Vasile Miriutu pušćił. Klub reagowaše dźensa tak na dale trajacu špatnu seriju, přez kotruž steja nětko na direktnym wotstupnym městnje. Prezidij kluba na dźensnišim krizowym posedźenju zdobom wobzamkny, Clausa-Dietera Wollitza za noweho trenarja powołać. Wollitz bě tam hižo wot 2009 do 2011 jako trenar skutkował. 50lětny chcyše hižo dźensa prěni training nawjedować.

Wjacori nowy sudnicy

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND