Łužica (12.04.16)

wutora, 12. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowy trenar powołany

Choćebuz (dpa/SN). W boju přećiwo hrožacemu wotstupej do štwórteje koparskeje hrajneje klasy je koparski ligist FC Energija Choćebuz swojeho trenarja Vasile Miriutu pušćił. Klub reagowaše dźensa tak na dale trajacu špatnu seriju, přez kotruž steja nětko na direktnym wotstupnym městnje. Prezidij kluba na dźensnišim krizowym posedźenju zdobom wobzamkny, Clausa-Dietera Wollitza za noweho trenarja powołać. Wollitz bě tam hižo wot 2009 do 2011 jako trenar skutkował. 50lětny chcyše hižo dźensa prěni training nawjedować.

Wjacori nowy sudnicy

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND