Łužica (13.04.16)

srjeda, 13. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Přihotuja prózdninske hry

Zły Komorow (ch/SN). Tež lětsa změja w Złym Komorowje agenda-diplom. Z tym so dźěćom w lětnich prózdninach wotměnjawe zarjadowanja poskićuja. Na zahajenskim zarjadowanju su so wčera zajimowane předewzaća, towarstwa a institucije wo projekće informowali a swoju zwólniwosć k angažementej signalizowali. Hač do kónca apryla zběra město najprjedy raz poskitki. Po tym brošurku ze wšitkimi zarjadowanjemi zestaja. Zo by so wjace dźěćom wobdźělenje zmóžniło, bu ličba přizjewjenjow na maksimalnje šěsć redukowana. Diplom wobroća so na dźěći wot wosom do dwanaće lět. Wobdźělenje na zarjadowanjach je darmotne.

Zhubjene awto našli

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND