Łužica (15.04.16)

pjatk, 15. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ma so na kóštach wobdźěleć

Choćebuz (dpa/ch/SN). Braniborski brunicowy wuběrk sej wot Zwjazka žada, zo so dale połnje na kóštach saněrowanja wuhlowych jamow wobdźěla. Z wčera schwalenej Choćebuskej deklaraciju chce gremij ćišć na Zwjazk wukonjeć, zdźěli předsyda Holger Bartsch. Financowanske dojednanje za hórnistwoweho saněrarja LMBV klětu wuběži. Tuchwilu wjedu so rozmołwy mjez Zwjazkom a krajemi, z kotrymi sumami ma so hórnistwowe saněrowanje přichodne lěta podpěrać. Tukaja na to, zo chce so Zwjazk ze wšelakich wobłukow wróćo sćahnyć, zo by lutował. We Łužicy hrozy strach, zo budu kraje drohe projekty, na přikład saněrowanje bruneje Sprjewje, financować dyrbjeć.

Rozsudźi wo předaću

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND