Łužica (15.04.16)

pjatk, 15. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ma so na kóštach wobdźěleć

Choćebuz (dpa/ch/SN). Braniborski brunicowy wuběrk sej wot Zwjazka žada, zo so dale połnje na kóštach saněrowanja wuhlowych jamow wobdźěla. Z wčera schwalenej Choćebuskej deklaraciju chce gremij ćišć na Zwjazk wukonjeć, zdźěli předsyda Holger Bartsch. Financowanske dojednanje za hórnistwoweho saněrarja LMBV klětu wuběži. Tuchwilu wjedu so rozmołwy mjez Zwjazkom a krajemi, z kotrymi sumami ma so hórnistwowe saněrowanje přichodne lěta podpěrać. Tukaja na to, zo chce so Zwjazk ze wšelakich wobłukow wróćo sćahnyć, zo by lutował. We Łužicy hrozy strach, zo budu kraje drohe projekty, na přikład saněrowanje bruneje Sprjewje, financować dyrbjeć.

Rozsudźi wo předaću

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND