Łužica (18.04.16)

póndźela, 18. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nadźija za bjezwokrjesne města

Choćebuz (dpa/ch/SN). W swojim naćisku za cyłkowny koncept planowaneje wokrjesneje reformy drje čerwjeno-čerwjenej knježerstwowej frakciji dale zwuraznitej, zo měli wot 2019 jenož hišće města z wobydlerskej ličbu 175 000 bjezwokrjesne wostać. Tole by rěkało, zo jenož krajna stolica Podstupim samo­statna wostanje a zo so dotalne bjezwo­krjesne města Choćebuz, Brandenburg nad Habolu a Frankfurt nad Wódru do wokolnych­ wokrjesow zapřija. Přećiwo tomu so města sylnje wobaraja. Krajne­ knježerstwo je tuž za wuradźowanje w parlamenće wobmjezowanje formulowało, kotrež rěka, zo móhło so prašenje regularneje ličby wobydlerjow za bjezwokrjesne města nastupajo noworjadowanje wokrjesow znowa diskutować. Choćebuz budźe z něhdźe 92 500 wo­bydlerjemi lěta 2030 druhe najwjetše město kraja.

Nowa BTU trjeba čas

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND