Łužica (20.04.16)

srjeda, 20. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Žana wjetšina za reformu

Podstupim (dpa/ch/SN). W knježerstwowymaj frakcijomaj SPD a Lěwicy nimaja dotal wjetšinu za planowanu wo- krjesnu reformu. Wažny dypk rozestajenjow je planowany wotpad samostatnosće za tři bjezwokrjesne města. W zhromadnej próstwje za nutřkowny wuběrk pak čerwjeno-čerwjene knježerstwo zasadnje dale na tym wobsteji, zo maja so Choćebuz, Brandenburg nad Habolu a Frankfurt nad Wódru do wokolnych wokrjesow zapřijeć, dokelž minimalnu ličbu wobydlerjow 150 000 njedocpěja. Při wothłosowanju wo próstwje wobeju frakcijow staj so wčera stajnje dwaj za­pósłancaj hłosa wzdałoj.

Afričana nadpadnyli

Choćebuz (dpa/ch/SN). 24lětny Afričan bu w Choćebuzu wot pjeć mužow nadpadnjeny. Kaž policija zdźěli, bě wón wčera rano před Měšćanskej halu po puću, jako so mužojo jeho za cigaretami prašachu. Wón pak praji, zo žane nima, tohodla jeho njeznaći přepytowachu. Dokelž­ žane cigarety njenamakachu, jedyn ze skućićelow młodeho muža biješe. Mócnych dyrow dla wón padny a sej koleno­ zrani. Nadběhowarjo ćeknychu. 24lětny wačeše so do swojeho přebywanišća.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND