Łužica (07.04.15)

wutora, 07. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wyše płaćizny za taksije

Baršć (SN/ch). Wot přichodneje soboty płaća we wokrjesu Sprjewja-Nysa wyše płaćizny za taksije. Tole su na posedźenju wokrjesneho sejmika 11. měrca wobzamknyli. Zjednoćenstwo taksijow bě wo to prosyło, zo njebychu taksijowe přede­wzaća minimalneje mzdy a přiběracych kóštow dla wjetše straty poćerpjeli. Hakle po tym su wulkeju zhotowjerjow tak­sometrow informowali, zdźěli předsyda towarstwa taksijoweho zjednoćenstwa Christian Reinhold. Zhotowjerjej běštaj minjenej tydźenjej nowe tarify progra­měrowałoj, nětko wšitko krajnemu měrjenskemu zarjadej předleži.

Za runostajenje demonstrowali

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND