Łužica (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Personal klinikuma stawkuje

Lubij/Žitawa (dpa/SN/ch). Serwisowy personal klinikuma Hornjołužiske hory je dźensa swój protest přećiwo dlijacym so tarifowym jednanjam dale wjedł. Dźěłarnistwo ver.di bě 160 potrjechenych sobudźěłaćerj­ow k stawkej namołwjało. „Tež hdyž snano k wobmjezowanjam w medicinskim zastaranju dóńdźe, pacientow nochcemy ze stawkom trjechić“, zwurazni wčera nawoda jednanjow dźěłarnistwa André Urmann. Stawk měješe­ dźensa wot ranja w pjećich hač do pózdnjeho popołdnja trać. Dźěłarnistwo žada sej lěpše dźěłowe wuměnjenja. Serwisowy personal bě 18. měrca posledni króć za tarifowe zrěčenje demonstrował. Třeće jednanske koło 19. měrca wosta dotal bjez wuslě­dka.

Pokazaja sto filmow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND