Łužica (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Personal klinikuma stawkuje

Lubij/Žitawa (dpa/SN/ch). Serwisowy personal klinikuma Hornjołužiske hory je dźensa swój protest přećiwo dlijacym so tarifowym jednanjam dale wjedł. Dźěłarnistwo ver.di bě 160 potrjechenych sobudźěłaćerj­ow k stawkej namołwjało. „Tež hdyž snano k wobmjezowanjam w medicinskim zastaranju dóńdźe, pacientow nochcemy ze stawkom trjechić“, zwurazni wčera nawoda jednanjow dźěłarnistwa André Urmann. Stawk měješe­ dźensa wot ranja w pjećich hač do pózdnjeho popołdnja trać. Dźěłarnistwo žada sej lěpše dźěłowe wuměnjenja. Serwisowy personal bě 18. měrca posledni króć za tarifowe zrěčenje demonstrował. Třeće jednanske koło 19. měrca wosta dotal bjez wuslě­dka.

Pokazaja sto filmow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND