Łužica (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Personal klinikuma stawkuje

Lubij/Žitawa (dpa/SN/ch). Serwisowy personal klinikuma Hornjołužiske hory je dźensa swój protest přećiwo dlijacym so tarifowym jednanjam dale wjedł. Dźěłarnistwo ver.di bě 160 potrjechenych sobudźěłaćerj­ow k stawkej namołwjało. „Tež hdyž snano k wobmjezowanjam w medicinskim zastaranju dóńdźe, pacientow nochcemy ze stawkom trjechić“, zwurazni wčera nawoda jednanjow dźěłarnistwa André Urmann. Stawk měješe­ dźensa wot ranja w pjećich hač do pózdnjeho popołdnja trać. Dźěłarnistwo žada sej lěpše dźěłowe wuměnjenja. Serwisowy personal bě 18. měrca posledni króć za tarifowe zrěčenje demonstrował. Třeće jednanske koło 19. měrca wosta dotal bjez wuslě­dka.

Pokazaja sto filmow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND