Łužica (14.04.15)

wutora, 14. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dóstawaja hrožace listy

Lubnjow (dpa/SN/ch). Anonymne pisomne wohrožowanja dóstawaja po wozjewjenju braniborskeho ministerstwa za nutřkowne naležnosće tež čłonojo Braniborskeho krajneho sejma a knježerstwa. Listy pak maja zwjetša konfuzny wobsah, informuje rěčnik nutřkowneho ministerstwa Ingo Decker. Durinski ministerski prezident Bodo Ramelow (Lě­wica) bě minjene tydźenje w zwisku z debatu wo azyl tři hroženja z mordarstwom dóstał. W zwisku z debatu wo azylowu politiku w Braniborskej dochadźa zaso wjace listow. Wo hroženjach z mordarstwom pak njeje ničo znate. Měšćanosta Lubnjowa Helmut Wenzel (njestronjan) bě njedawno wjacore hrožace listy dóstał, dokelž ma we wjesnym dźělu Dłopjach (Kittlitz) dom za poža­darjow azyla nastać.

Pokradnjene awto našli

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND