Łužica (20.04.15)

póndźela, 20. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rjedźa rěčnu zawěru

Grodk (dpa/SN/ch). Z předzawěroweho bazenka Grodkowskeje rěčneje zawěry wotstronjeja wot dźensnišeho wulke mnóstwo železoweho błóta. Tak ma so zežołtnjenju Sprjewje zadźěwać. Płu­wanskej bagraj matej błóto z předzawěry wotsrěbać, a wone ma so na deponiju w sakskich Łutach dowjezć, zdźěli hór­nistwowy saněrar LMBV. Hač do kónca junija ma so tak něhdźe 30 000 kubiknych metrow­ błóta wotstronić. Rěčna zawěra­ funguje kaž škitna tarč za Błóta a Cho­ćebuz. Woda trjeba wjele dnjow, zo by rěčnu zawěru přeběžała. W tym času wotsadźa so na dnje železowy oker.

Dno zapadnyło

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk