Łužica (21.04.15)

wutora, 21. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wirtuelnje po muzeju

Choćebuz (dpa/SN/ch). Tójšto eksponatow z wobstatka něhdźe 50 braniborskich muzejow a archiwow hodźa so mjeztym internetnje wotwołać. Dźěłowy kruh Braniborska digitalna je poskitk dźensa dopołdnja w Podstupimje prěni króć předstajił. „Tak smědźa tež mjeńše muzeje swoje zběrki njewotwisnje wot aktualnych wustajeńcow wirtuelnje w interneće předstajić“, rozłoži nawoda projekta Ulf Preuß. Wuměłstwo pokazuje so na platformje www.museum-digital/brandenburg.de. Zastupjeny je tohorunja Serbski muzej w Choćebuzu ze zběrku serbskeje ludoweje kultury a pism­owstwa.

Kónc zwady njewotwidźomny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk