Łužica (27.04.15)

póndźela, 27. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wukubłanske kontakty

Wjelcej (JoS/SN). We Wjelčanskim wopytowarskim srjedźišću „Excursio“ wobdźěli so minjenu srjedu 70 předewzaćow na 4. wukubłanskich kontaktowych wikach­ koncerna Vattenfall. Firmy wabjachu tam za swójski dorost. Zdobom chcychu młodym ludźom sposrědkować móžnosće wukubłanja w bjezposrědnjej domiznje, a to w 1 000 wšelakich po­wołanjach. Mnohe předewzaća poskićeja po wukubłanju hnydomne přistajenje, kotrež móže bjez wobmjezowanja hač do rentoweje staroby trać. Tajke rozsudy tworja firmy hladajo na to, zo je dźeń a ćešo zajimowany dorost namakać, wosebje za rjemjeslniske powołanja.

Płachtakowanje zmóžnić

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND