Łužica (28.04.15)

wutora, 28. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Konventa wabiła

Lubij (SN/ch). Tysacy wopytowarjow zličili su minjeny kónc tydźenja na 14. přemysłowej a wukonowej přehladce Konventa w Lubijskim wikowym a za­rjadowanskim parku. Wjace hač 200 wustajerjow, posłužbo­wych a rjemjeslniskich firmow, kubłanskich zarjadnišćow, poskićerjow turistiki a kultury kaž tež awtowych domow je so tam prezento­wało. Pod hesłom „Naš region móžnosćow – přichod sobu wuhotować“ předstaji nimo toho tójšto młodostnych swo­je­ ideje, předstawy a projekty. Maskotka Friedrich pak wabješe hižo za 18. sakski krajny žnjowy dźakny swjedźeń wot 18. do 20. sep­tembra w Lubiju.

Koncertny rjad zahajeny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND