Łužica (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nachwilne postajenje prawniske

Choćebuz (dpa/SN/ch). Po akciji přiwjazanja z rjećazom při wuhlowej jamje Wjelcej-juh su wobswětowi aktiwisća nachwilne postajenje přećiwo sebi skónčnje akceptowali. Na jednanju na Wyšim krajnym sudnistwje Berlin-Braniborska (OLG) woni powołanje přećiwo wusudej Choćebuskeho krajneho sudnistwa wčera­ cofnychu, kaž rěčnik OLG informuje. Nazymu 2013 bě so dźewjeć aktiwistow z rjećazom na kolije přiwjazało a nimale cyły dźeń dźěło w brunicowej jamje blisko Choćebuza haćiło, prote­stujo tak přećiwo planowanemu rozšěrjenju jamy. Wobsadźenje kolijow bě „wotpohladany a njezakonski zasah“ do prawa koncerna, kaž Vattenfall zdźěla.

Pjenjezy za braniborsku kulturu

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND