Łužica (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nachwilne postajenje prawniske

Choćebuz (dpa/SN/ch). Po akciji přiwjazanja z rjećazom při wuhlowej jamje Wjelcej-juh su wobswětowi aktiwisća nachwilne postajenje přećiwo sebi skónčnje akceptowali. Na jednanju na Wyšim krajnym sudnistwje Berlin-Braniborska (OLG) woni powołanje přećiwo wusudej Choćebuskeho krajneho sudnistwa wčera­ cofnychu, kaž rěčnik OLG informuje. Nazymu 2013 bě so dźewjeć aktiwistow z rjećazom na kolije přiwjazało a nimale cyły dźeń dźěło w brunicowej jamje blisko Choćebuza haćiło, prote­stujo tak přećiwo planowanemu rozšěrjenju jamy. Wobsadźenje kolijow bě „wotpohladany a njezakonski zasah“ do prawa koncerna, kaž Vattenfall zdźěla.

Pjenjezy za braniborsku kulturu

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND