Łužica (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Doktorski titul wotedał

Berlin/Baršć (dpa/SN/ch). Po wumjetowanjach wo plagiaće je bywši měšćanosta Baršća Jürgen Goldschmidt (FDP) swój doktorski titul wotedał, zdźěli wčera Techniska uniwersita Berlin. Do toho běchu nowiny Potsdamer Neueste Nach- richten wo tym rozprawjeli. Goldschmidt wopodstatni tónle krok ze swojim strowotnym stawom. „Sym so k tomu rozsudźił, zo bych so sam škitał a diskusije wo citowanskich zmylkach zakónčił“, praji wón wčera. Wědomostny wobstatk jeho dźěła pak je uniwersita připóznała. Goldschmidt je za disertaciju „Management měšćanskeho přetwara při wobkedźbowanju městotwarskich wobłukowych wuměnjenjow“ lěta 2010 akademiski stopjeń „Doktor inženjerskich wědomosćow“ dóstał. 2011 jewjachu so wumjetowanja wo plagiaće.

Zahaja temowe lěto

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND