Po zdaću zabyli, kak móža dobywać

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:

ESV Kaufbeuren – Łužiske liški Běła­ Woda 4:3 po podlěšenju (0:2; 3:1; 0:0, 1:0)

Je da to woprawdźe móžno? Hladajo na štyri hry w pjeć dnjach stej dohromady jenož dwaj dypkaj chětro słaby wukon. Kaž hižo w minjenych třoch partijach běchu­ Łužiske lodohokejowe liški tež přećiwo Kaufbeurenej wěsće nawjedowali: najprjedy 2:0 a po 24 mjeńšinach hižo 3:1. Přepasiwny srjedźny wotrězk, w kotrymž zličichu statistikarjo jenož pjeć třělwow na domjace wrota, pak bě wšo rozsudźacy, zo tež w Kaufbeurenje z třomi dypkami za Běłowodźanow njefungowaše. W poslednich 20 mjeńšinach drje hrajachu woni zdźěla wurjadny lodohokej, ale njezamóchu so sami za to wob­darić. Znowa dyrbi so rjec, zo su wospjet přewjele zmylkow w defensiwje worali, zo běchu prědku přesłabi a bjez idejow. Jenički tróšt w tymle ćežkim času je, zo lětsa žane mustwo z druheje zwjazkoweje ligi njezestupi. Liški bychu na kóždy pad horcy kandidat za zestup byli.

Najebać předskok hišće přěhrali

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:

Sokoły Heilbronn – Łužiske liški Běła Woda 6:4 (1:2, 1:2, 4:0)

Tale hra běše trochu ironisce prajene tak mjenowany bój wo čerwjenu latarnju. Lodohokejisća z Běłeje Wody su jón poražki dla dobyli a bliža so nětko z wul­kimi kročelemi poslednjemu městnu tabul­ki. Hač do 38. min. drje wupadaše wšitko za tym, zo so Hornjołužičenjo z třomi dypkami nawróća. Hač do toho wokomika woni mjenujcy 4:1 nawje­dowachu. Nadobo pak je wšitko hinak přišło.

Ale wot spočatka: Hra Łužiskich liškow w Heilbronnje so furioznje zahaji. Hižo w 3. min. postara so Rylan Schwartz ze sylnej třělwu wo nawjedowanje. Te pak dźeržeše jeno 66 sekun­dow, a hižo domjacy wurunachu. Woni tłóčachu drje hnydom na dalše wrota, kotrež pak po­radźichu so znowa hosćom po konteru. Tomáš Andres po pospyće najspěšnišo reagowaše a suny wotplacnjeny puk domjacemu wrotarjej přez liniju. Najebać dalše móžnosće na woběmaj bokomaj zwosta po prěnjej sirenje při 1:2.

Wuslědki (25.02.21)

štwórtk, 25. februara 2021 spisane wot:

Němska lodohokejowa liga DEL2

34. hrajny dźeń

Bietigheim Steelers – LL Drježdźany 4:1

EC Kassel Huskies – EV Landshut 4:1

Ravensburg – Bayreuth Tigers 4:5

Lawy Frankfurt – LP Crimmitschau 5:2

EC Bad Nauheim – ESV Kaufbeuren 3:4

EHC Freiburg – Tölzske lawy 4:2

Sokoły Heilbronn – Łužiske liški 6:4

35. hrajny dźeń

LL Drježdźany – Bayreuth Tigers 4:1

LP Crimmitschau – EHC Freiburg 3:4

EC Bad Nauheim – Lawy Frankfurt 2:3

ESC Kaufbeuren – Łužiske liški 4:3

Landshut – Ravensburg Towerstars 3:8

Tölzske lawy – EC Kassel Huskies 0:4

Bietigheim Steelers – Heilbronn 4:3

Dźeń pozdźišo znowa přěhrali

srjeda, 24. februara 2021 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda – EHC Frei­burg 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

24 hodźin po poražce přećiwo Freiburgej (3:4 po třělenju penaltyjow), wočakowachu Běłowodźanscy lodohokejisća znowa team z Breisgauwa w liščej jamje. Za hosći běše to třeća hra w běhu štyrjoch dnjow, štož pak na lodźe pytnyć njebě. Nimale kóždu 50:50-situaciju woni za sebje rozsudźichu, skutkowachu čerstwiši a wojowachu wo kóždy puk domjacych. Pola žołto-módrych Łužiskich liškow ­njeje tónraz w defensiwje klacało, ale skerje w ofensiwje. Nazhonići hrajerjo, kotřiž bychu poprawom ceptar do rukow wzać dyrbjeli, mějachu špatny dźeń.

Partija hodźi so spěšnje analyzować. W prěnjej třećinje běchu Běłowodźanske liški hišće lěpši cyłk, znowa pak na jara sylnym wrotarju hosći Benu Meisneru zwrěšćichu. Wón bě kaž hižo dźeń do toho najlěpši akter. Freiburgčanow w druhej třećinje trjechichu woni dwójce do čorneho (27. a 39.), štož hodźi so na kóždy pad jako zasłužene wopisać. Wšako běchu nětko aktiwniši team. A w třećim wotrězku hóstni hrajerjo efektiwnje zakitowachu, njemějachu pak při tym přewulke ćeže, dokelž Běłowodźanam zas a zaso ideje falowachu.

Dwoje nowe wrota za dorost Sokoła

srjeda, 24. februara 2021 spisane wot:
Tučasnje drje wjedra a lockdowna dla nichtó na kopańcu wažnosć njekładźe, jónu pak budźe zaso čiłe žiwjenje na sportnišću knježić. Tak su za dorost Sokoła Ralbicy/Hórki dwoje nowe małe wrota wobstarali, zo móže tón potom wuspěšnje dale treno­wać a hrać. Na małym polu wubědźuja so štyri Ralbičanske mustwa: jedne młodźiny D, jedne młodźiny E a dwě młodźiny F. Wulki dźak wuprajeja Sokoljo wšitkim­ podpěraćelam, kotřiž su nowonakup zmóžnili. Foto: Maik Brězan

Jana Kralec, Katrin Spiesec, Anne Juršowa, Marina Köhlerowa a Rejzka Wjeńcyna (wotl.)Jörg Stephan (4), Tereza Wićazowa

Wolejbul je tež w Serbach jara woblubowana sportowa družina. Nimo wólnočasneho wolejbula mamy něko­tre aktiwne serbske mustwa, kotrež w dypkowych hrach pilnje­ wo dypki při wysokim saku a wo dobre­ zaměstnjenje w tabulce wojuja. Zo by so to poradźiło, specializuja a wukmanjeja so jednotliwi hrajerjo ­na wěste pozicije. Dźensa předstajamy tule nadawki přistajerki/přistajerja.

Nadawk přistajerja je technisce jara naroč­ny, wšako je w nimale kóždej hrajnej situaciji za druhi kontakt z bulom zamoł­wity. Tohodla je přistajer při kóždym nadběhu wobdźěleny. W Hrajnym zjednoćenstwje Pančicy-Worklecy hraje pjeć přistajerkow: Jana Kralec (wokomiknje w maćernym dowolu), Katrin Spiesec (wokomiknje w maćernym dowolu), Anne Juršowa, Marina Köhlerowa a Rejzka Wjeńcyna (přisp. někotre hrajerki hraja na dwěmaj pozicijomaj). Přistajerjej w prěnim muskim mustwje Viktorije Worklecy staj Marcel Rjelka a Christian Weitzmann.

Z dypkom so spokojić dyrbjeli

wutora, 23. februara 2021 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda – EHC Frei­burg 3:4 po třělenju penal­tyjow (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Minjeny štwórtk wječor witachu Běło­wodźanske lodohokejowe liški k nachwatanskej hrě mustwo z dalokeho Freiburga. K zadźiwanju wšitkich sedźeše jedyn z najlěpšich domjacych hrajerjow Kale Kerbashian jenož na tribunje. Po zdaću chcyše coach Chris Straube jenož raz testować, kak bjez njeho w defensiwje běži. Facit z partije pak je, zo by zawěsće mudrišo było Kanadźana zasadźić. Byrnjež Łužiske liški dosć derje wustupowali, pobrachowachu jim Kerbashianowe kreatiwne kaž tež lesćiwe akcije.

Hornjołužičenjo jara derje startowachu a wuhrachu sej někotre dobre móžnosće. W 11. a 12. min. trjechištaj Luis Rentsch po perfektnej přihrawce Brada Rossa kaž tež Benett Roßmy po rjanym soloběhu k nawjedowanju. Poprawom wupadaše wšitko za suwerenym nawjedowanjom, tola 31 sekundow do prěnjeje přestawki hosćo z Breisgauwa po wuběrnej kombinaciji na 1:2 skrótšichu.

12,5 km, masowy start, žony, 21.2.2021:

1. Lisa Theresa Hauser (AUT) 36:05,7

2. I. Landmark Tandrevold (NOR)+21,7

3. Tiril Eckhoff (NOR) +23,0

4. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +23,6

5. Lisa Vittozzi (ITA) +48,9

6. Franziska Preuß (GER) +52,6

7. Hanna Öberg (SWE) +57,7

8. Dorothea Wierer (ITA) +1:05,3

9. Baiba Bendika (LAT) +1:14,3

10. Vanessa Hinz (GER) +1:21,2

11. Linn Persson (SWE) +1:26,5

12. Olena Pidgruschna (UKR) +1:36,5

13. Markéta Davidová (CZE) +1:43,7

14. Elvira Öberg (SWE) +1:54,9

15. Lena Häcki (SUI) +2:06,6

15 km, masowy start, mužojo, 21.2.2021:

1. Sturla Holm Lægreid (NOR) 36:27,2

2. Johannes Dale (NOR) +10,2

3. Quentin Fillon Maillet (FRA) +12,8

4. Simon Eder (AUT) +23,1

5. Jakov Fak (SLO) +30,0

6. Tarjei Bø (NOR) +33,3

7. Lukas Hofer (ITA) +39,7

8. Johannes Thingnes Bø (NOR) +45,4

9. Alexander Loginow (RBU) +50,0

10. Sebastian Samuelsson (SWE) +59,7

11. Christian Gow (CAN) +1:02,1

12. Arnd Peiffer (GER) +1:09,2

13. Simon Desthieux (FRA) +1:21,9

14. Eduard Latypow (RBU) +1:32,1

15. Matwej Jelissejew (RBU) +1:43,9

Kak rady bychu přiwisnicy FC Energije Choćebuz Dimitara „Mitka“ Rangelowa w hrajnej dobje 2020/2021 w mu­stwje a na hrajnišću regionalneho ligista widźeli. Zrěčenje tehdom 37lětneho pak njebu loni na dobro womłodźenja kadra podlěšene. Fanojo běchu wězo chětro frustrěrowani. Dimitar Rangelow, kiž by­dleše ze swójbu hižo dlěši čas w Choćebuzu, dźěše wróćo do bołharskeje domi­zny, a nadběhuje nětko za swoje prě­nje­ towarstwo w swojej karjerje, a to za Slawiju Sofia. Po zdaću pak je připóznaće Bołhara w Choćebuzu dale wulke. Bjezporočneho hrajerja wuzwolichu přiwisnicy FCE mjenujcy za koparja lěta 2020, a to z 2 599 hłosami. Po 2019 sta so wón wospjet z dobyćerjom naprašowanja. Do­kład­nje na jeho 38. narodninach 9. februara su zamołwići FC Energije ranking wozjewili, štož móže so jako małe znamjo wotrunanja widźeć. Za Rangelowom wobsadźi Felix Brügmann, kiž bě w sezonje 2020 ze štyrnaće wrotami třělc lěta, z 1 850 hłosami druhe městno. Tobias Eisen­huth slěduje z 1 202 hłosomaj na třećim městnje.

Dalša sezona w sakskej klasy za Worklečanow

wutora, 23. februara 2021 spisane wot:

Bychmy-li tele hłowne nadpismo w meji na sportowych stronach Serbskich Nowin čitać móhli, by to wulke překwa­pjenje a wjeselo wolejbulistam Viktorije Worklecy było. Woni mějachu dźě jenož jedyn wažny zaměr w tutej sezonje, a to klasu dźeržeć! Započatk hrajneje doby 2020/2021 je so tež jara derje radźił. Tři dobyća a tři snadne poražki wunjesechu Worklečanam w oktobrje respektabelne 5. městno w tabulce sakskeje klasy. Na to pak zadźěwaštej korona a z njej zwjazany lockdown dalšim winowatostnym dypkowym hram.

Wot toho časa wšitcy přiwisnicy wolejbuloweho sporta na nowozapočatk treninga a hrow čakaja. Tydźenja pak rozšěri so powěsć, zo je so prezidij wolejbuloweho zwjazka Sakskeje rozsudźił sezonu cof­nyć: žane hry, žane mišterstwo kaž tež žadyn postup a žadyn zestup. Nazymu započnje so nowa sezona ze samsnymi mustwami a samsnymi zestawami staflow.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND