„Komorowski – Duda 1:0“

pjatk, 22. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Njewočakowany wuslědk telewizijneho duela do wólbow prezidenta

Waršawa. Bój wo zastojnstwo prezidenta Pólskeje zdawa so zaso dospołnje njerozsudny. Tole je wuslědk wulkeho telewizijneho duela dotalneho prezidenta Bronisława Komorowskeho a jeho kontrahenta, kandidata opozicije Andrzeja Dudy minjenu njedźelu. Wšitcy, kotřiž běchu prezidenta po jeho hórkej wólbnej poražce před tydźenjomaj hižo „wotpisali“, dožiwichu wulke překwapjenje.

Pólske medije běchu telewizijne roze­stajenje wobeju kandidatow swědomiće přihotowali. Telewizja Polonia wusyłaše duel přez satelit do wšeho swěta. Ně­hdźe dźesać milionow Polakow w kraju a zwonka­ njeho podawk slědowaše.

Derje přihotował pak bě so wočiwidnje tež prezident Komorowski. Wustupowaše jako statnik: Suwereny, wěsty a derje wupadacy so kameram prezentowaše. Porno tomu skutkowaše Duda njewěsty, nerwozny a wučerpany. Tón bě runu smuhu z wólbnobojoweho zarjadowanja do studija přišoł, mjeztym zo bě Ko­morowski hižo něšto dnjow we Waršawje za wu­lki telewizijny duel zwučował.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND