Cyłe 17 lět w muzeju kradnyli

štwórtk, 18. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

DŹEWJEĆTYSAC eksponatow je so z Litoměřicskeho měšćanskeho muzeja zhubiło. Na kotre wašnje, njehodźeše so dotal zwěsćić. Škoda wučinja w materielnej hódnoće wosom milionow krónow (přibližnje 300 000 eurow). Historiska a moraliska škoda je wo tójšto wjetša, su dźě mjez „wotcuzbnjenymi“ předmjetami njenarunajomne unikaty, kaž na přikład rukopis husitskeho spěwnika ze srjedźowěka. Tež po drohotnych zběrkach nadoby z Mišnjanskeho pórclina zwostachu jeno zbytki. „Parujemy zdobom wjele škleńčanych wěcow, brónje, cynowe karany, keramiku, starožitne twjerde pjenjezy, plastiki a wuměłske twórby“, přeradźi nětčiši direktor muzeja Tomáš Wiesner čěskim medijam. Po tuchwilnym stawje přepytowanja je po statnym rěčnistwje něhdyša direktorka Eva Štíbrová zamołwita za „padustwa wuměłskich wudźěłkow“. Wšako bě dopušćiła njedosahace zawěsćenje a přisprawne składowanje jej dowěrjenych předmjetow. Njeje tež kóžde lěto inwentury přewjedła, kaž je to zakonsce postajene. Kradnyli běchu tam cyłe 17 lět.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND