Mać třoch dźěći do šule šła

póndźela, 21. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

NAJSTARŠA šulerka Čěskeje w nowym šulskim lěće je Simona Havlíčková. 32lětna je mać třoch dźěći. W Jindřichovym Hradecu zastupi wona do 7. lětnika 5. zakładneje šule. Hišće jónu do šule chodźić a nawjazać hač do kónčneho wuswědčenja tam, hdźež bě něhdy wučbu ze „swójbnych přičin“ přetorhnyła, je ju zmotiwował wotpohlad, zabsolwować hotelowu šulu, zo móhła so z powołanskej kucharku stać. Wučerjo spomnjeneho kubłanišća rozsud młodeje žony podpěruja, zdobom přiznawajo, zo něšto podobneho dotal njejsu hišće dožiwili. „Šulerka“ sama so zmužiće, přiwšěm z tróšku strachom „gratu přima“, wěsta sej pomocy swójby a dobrych znatych. „Wšitke klasifikowane předmjety na mnje čakaja inkluziwnje tworićelske a hudźbne kubłanje“, Simona Havlíčková čěskim medijam přeradźi. Studij je eksterny. „Direktor postaji wučerjow, kotřiž su jej poboku. Wot nich dóstawa jednotliwe nadawki, kotrež ma doma spjelnić. Do šule přińdźe na pruwowanske konsultacije. Wuslědki wuhódnoći naposledk wosebita komisija“, zrysuje naměstnica­ direktora Alena Mazancová praksu wučby najstaršeje šulerki kraja.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND