Tójšto dźěćkow-„wukrajnikow“

pjatk, 02. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Z dźěći, kotrež běchu loni w Čěskej na swět přišli, je kóžde štyrcete było wu­krajnik, wjac hač tři procenty tuž. Konkretnje nastupa to 3 482 hólčkow a holčkow z cyłkownje 109 860. Tole wupokazuja daty Čěskeho statistiskeho zarjada (ČSÚ). Podźěl nowonarodźenych wukrajnikow je wot lěta 2000 spochi přiběrał. Hdyž měješe tehdy 1 036 dźěćkow (1,1 procent) wukrajnych staršich, bě jich pjeć lět pozdźišo 1 516 (1,5 procentow) a 2010 hižo 3 034 (2,6 proc.). Wukrajnik dźěćko je, hdyž staj to wobaj jeho staršej. W kóždym tajkim padźe dyrbi so za nje próstwa wo wizum resp. dowolnosć na přebytk stajić, kotraž so za tón čas přizwoli, kaž matej jón jeho rodźićelej. „Čěske“ je dźěćko zwoprědka, staj-li nan abo mać čěskeje narodnosće. Najwjace dźěći porodźichu loni vietnamscy starši, mjenujcy 996. Ukrainskeho staćanstwa narodźi so 840 dźěći, słowakskeho 530, ruskeho 202 a chinskeho 60. Přisłušne analyzy přeradźeja, zo porodźeja wukrajne žony wjace dźěći hač čěske. Zdobom bywaja wone z 25 lětami zašo maćerje hač Čechowki z přerěznje 28 lětami.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND