Wunošne jebanstwo z awtami

srjeda, 21. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

DŹEWJATNAĆE miliardow krónow (ně­hdźe 705 milionow eurow) „zasłužeja“ w Čěskej profesionelni wobšudnicy na te wašnje, zo manipuluja tachometry trjebanych awtow. Wotjězdźane wozydła wobstaruja sej předewšěm we wukraju, a po jich snadnym sporjedźenju, ewentualnym wobnowjenju a wosebje zniženju stawa kilometrow na tachometru poskićeja je potym wjele dróše na předań. Tole stej automotoklub ÚAMK a autobazar AAA Auto na nowinarskej konferency publikowałoj, rozprawja powěsćernja. Tak bě zhonić, zo předawaja w Čěskej kóžde lěto nic mjenje hač 270 000 jězdźidłow ze zmanipulowanym tachometrom, štož je 45 procentow wotbytka trjebanych awtow. Jich wiki wučinjeja lětnje 127 miliardow krónow (něhdźe 4,7 miliardow eurow). Tak maja wone trójce tajki wobjim wotbytka kaž nowe awta. Zastupnik ÚAMK Petr Vomáčka ma wšelke naprawy za njezbytne. Nimo raznišich zakonjow přećiwo tomule jebanstwu dyrbjeli ze strony producentow awtow škit před manipulowanjom tachometrow zawjesć a při kóždym jich serwisu staw kilometrow registrować.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND