Nowe pišćele za katedralu

póndźela, 02. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

PIŠĆELETWARCY z cyłeje Europy chcyli katedralu swj. Wita na Praskich Hradčanach z nowymi pišćelemi wuhotować. 14 tajkich firmow, najwjace z nich z Němskeje, je so na wotpowědne wupisanje přizjewiło. „Z wothłosa producentow sćěhujemy, zo jedna so wo jedyn z najwuznamnišich, jeli nic najwuznamniši europski projekt“, rjekny zamołwity ze stron Praskeje arcydiecezy Štěpán Svoboda nowinje Mladá fronta dnes. Nowy wulkotny instrument změje wjace hač 6 000 pišćelowych pišćałkow, z čimž budźe najwjetši po cyłej republice. Nimo renomeja pišćeletwarcow bjezdwěla tež financna stronka wabi, kalkuluje dźě so z płaćiznu 50 do 100 milionow krónow (1,85 do 3,7 milionow eurow). Wulki dźěl pjenjez přinošuje katolska cyrkej, nadawkidawar pak nadźija so zdobom wjele šćedriwych sponsorow. „Jednotliwcy móža za pišćałki pjenjezy darić“, zwurazni Praski arcybiskop kardinal Dominik Duka. Prěni raz zaklinčeć měli nowe pišćele lěta 2018 składnostnje 100. róčnicy załoženja Čěskosłowakskeje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND